top of page
ADHD.jpg
ADHDIcon.png

ADHD-utredningar och behandling

Vi har lång erfarenhet av ADHD-utredningar och behandling med centralstimulerande medicin. Från och med 1 juni 2022 är vårt uppdrag att utreda för ADHD ändrat till att gälla för barn mellan 10 till 17 år. 
Barnen remitteras vanligen från skolhälsovården enligt de riktlinjer som finns (se www.viss.nu). Skolor som önskar återgivning av utredningen erbjuds att boka tid hos oss för det.   

För att klara den ökande efterfrågan har vi sedan december 2014 ett samarbete med Inside Team i Stockholm. De har lång erfarenhet och högsta kompetens och har utöver barnläkare, specialister i barn- och ungdomspsykiatri även barnpsykologer och kuratorer anställda (se www.insideteam.se).

InsideTeam tar emot våra barn och unga på sin mottagning i Täby på Biblioteksgången 10 plan 3. (Våningen under BUMM)

En ADHD-utredning innefattar besök hos barnläkare och/eller specialist i barn- och ungdomspsykiatri samt besök för olika typer av testning hos psykolog. Det blir i allmänhet tal om flera olika formulär och besök och inte sällan delas besöken upp så att föräldrar/målsman och barnet/ungdomen har enskilda besök. Vid behov görs kompletterande bedömningar t ex hos logoped, fysioterapeut eller annan specialitet. När utredningen är klar återkopplas bedömningen till föräldrar/målsman och barnet/ungdomen och till skolan/remittenten. Titta gärna på www.1177.se och sök på ADHD för mer information.

 

Remisser för ADHD-utredningar sänds direkt till  InsideTeam, Kungstensgatan 46, 1 tr, 11359 Stockholm.

Riktlinjer för remiss för ADHD-utredning finns på http://www.viss.nu/Handlaggning/Vardprogram/Psykisk-halsa/ADHD/

Titta gärna även på www.insideteam.se som gör våra utredningar för mer information.

bottom of page