top of page

En av de äldsta privata barnläkarmottagningarna

Barnläkarna i Täby och Vallentuna BUMM har funnits och drivits i privat regi och med avtal med Stockholms Läns Landsting sedan 2001.
Vi är därmed en av de barnläkarmottagningar som drivits i privat regi längst i hela Stockholm. I maj 2014 gick vi in i Vårdval Barn i Stockholm vilket även det är ett uppdrag av Stockholms Läns Landsting, nuvarande Region Stockholm.

Förutom barnläkare och barnsjuksköterskor har vi ST-läkare inom barnmedicin, allmänmedicin och barnpsykiatri hos oss. Dessa arbetar i block om 3-6 månader och med kontinuerlig handledning av våra erfarna barnläkare. Vi har nu under coronapandemin extrapersonal som hjälper oss med den förhöjda hygienen. Ibland har vi även läkar- och sjuksköterskeelever på studiebesök. 

Medarbetare hos vår samarbetspartner InsideTeam: https://www.insideteam.se/17/22/medarbetare/

Vi arbetar med sammanhållen journalföring i journalsystemet TakeCare.

Du som patient eller målsman är välkommen att framföra klagomål eller förslag som kan göra vår verksamhet bättre.

Ladda ned formulär här:  

Vårt uppdrag

Vi har avtal med Region Stockholm inom ramen för Vårdval barn och tar emot barn och ungdomar mellan 0 - 17 år och som har barnmedicinska besvär och behöver träffa barnsjuksköterska eller barnläkare. Vi har även många års erfarenhet av ADHD-utredningar och behandlingar liksom vi har erfarna psykologer som kan hjälpa dig eller ditt barn eller ungdom med psykologstöd.

Integritetspolicy GDPR och Miljöpolicy

All kommunikation med och dokumentation om våra patienter sker i system som tillhandahålls av Regions Stockholm eller är kopplade till Region Stockholm och bakom deras säkerhetssystem. www.sll.se

All journalföring och patientregistrering sker i journalsystemet TakeCare som tillhandahålls av Region Stockholm. Intern kommunikation kring patienter sker bara i TakeCare. Telefon- och videosamtal sköts via TeleQ som är kopplat till och bakom TakeCare. Adressuppgifter hämtas i Folkbokföringsregistret via TakeCare. Inga andra digitala register över patienter eller journalhandlingar finns annat än dem som ligger i TakeCare eller TeleQ. Kontakt med mottagningen kan även ske via 1177. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas inom vården.  www.1177.se.
Vi kommunicerar inte med eller kring patienter via mail.

Miljöpolicy:

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på Barnläkarna i Täby och Vallentuna BUMM är barnläkare, barn och ungdomspsykiatri och barnsjuksköterskor med många års erfarenhet av barnsjukvård och hälsovård och vi har arbetat både på barnsjukhusen i Stockholm, andra BUMM-mottagningar i länet, neonatalavdelningar, BVC och skolhälsovård. Vi har även blivande allmänläkare och barn- och ungdomspsykiatri som arbetar under handledning av oss. Det förekommer även att vi har läkar- och sjuksköterskestuderande på besök och som i så fall gärna vill vara med på besöken.

Svetlana

Jessica.jpg

Jessica

Barnsjuksköterska

Anna.jpg

Anna

Barnsjuksköterska

Emelie.jpg

Emelie

Sjuksköterska

Marianne.jpg

Marianne

Barnsjuksköterska, enhetschef

Mehryar.jpg

Barnläkare

Mehryar

Joanna
Ramirez Marlaka

Barnläkare

Hampus

Barnläkare, barnallergolog

ST-läkare

Vi har kontinuerligt ST-läkare inom allmänmedicin och barnpsykiatri

Angelika.jpg

Angelika

Överläkare, Specialist barn- och ungdomspsykiatri

Hans.jpg

Hans

Verksamhetschef, Docent, barnläkare

Elaine.jpg

Elaine

Barnsjuksköterska

Lisa.jpg

Lisa

Sjuksköterska

Maja.jpg

Maja

Barnläkare

Svetlana.jpg

Svetlana

Överläkare, barnläkare

Ellionor.jpg

Ellionór

Barnsjuksköterska

Helena.jpg

Helena

 Barnsjuksköterska

Michaela.jpg

Michaela

Överläkare, barnläkare

Konst01.jpg

Vi tycker att det är viktigt att barn och unga (och vuxna) har en fin miljö kring sig till exempel på en barnmottagning. Därför har vi bland annat mycket konst på mottagningen. Mottagningen sponsrar även unga och inte etablerade konstnärer genom att låta dem ställa ut på Soonfamous Galleri som ligger i vårt kontor på Vattugatan 4 i Sundbyberg. För information se www.soonfamous.nu.

Om du är intresserad av konst, eller kanske vill ställa ut. Följ på #soonfamous_galleri eller titta på www.soonfamous.nu eller maila på info@soonfamous.nuVälkommen!

  • Instagram

Mottagningen sponsrar en skola i Gambia med ett anslag på 20 000 - 30 000 kr. per år. Detta har bland annat betalat byggnation av förråd, tvättstuga, skolsalar, renovering av lokaler, myggnät mot malariamyggor, hygienartiklar i samband med hotande ebolaepedemi, 100 skolbänkar, katedrar och stolar, jordglobar och leksaker. Barnen som går i skolan är antingen föräldralösa eller har föräldrar som inte har råd att betala för barnens skolgång.

För 700 kronor per år kan du betala ett barns skolgång. Se www.gamcin.de

Gambia02.jpg
1588071587.03.png

Mottagningen bidrar även till Bris med 10 000 kr per år. Bidra du också till Bris - Barnens rätt i Samhället. www.bris.se

bottom of page