top of page

En av de äldsta privata barnläkarmottagningarna

Barnläkarna i Täby och Vallentuna BUMM har funnits och drivits i privat regi och med avtal med Stockholms Läns Landsting sedan 2001.
Vi är därmed en av de barnläkarmottagningar som drivits i privat regi längst i hela Stockholm. I maj 2014 gick vi in i Vårdval Barn i Stockholm vilket även det är ett uppdrag av Stockholms Läns Landsting, nuvarande Region Stockholm.

Förutom barnläkare, barnpsykiater och barnsjuksköterskor har vi ST-läkare inom barnmedicin, allmänmedicin och barnpsykiatri hos oss. Dessa arbetar i block om 3-6 månader och med kontinuerlig handledning av våra erfarna barnläkare. Vi har nu under coronapandemin extrapersonal som hjälper oss med den förhöjda hygienen. Ibland har vi även läkar- och sjuksköterskeelever på studiebesök. 

Medarbetare hos vår samarbetspartner InsideTeam: https://www.insideteam.se/17/22/medarbetare/

Vi arbetar med sammanhållen journalföring i journalsystemet TakeCare.

Du som patient eller målsman är välkommen att framföra klagomål eller förslag som kan göra vår verksamhet bättre.

Ladda ned formulär här:  

Vårt uppdrag

Vi har avtal med Region Stockholm inom ramen för Vårdval barn och tar emot barn och ungdomar mellan 0 -17 år och som har barnmedicinska besvär och behöver träffa barnsjuksköterska eller barnläkare. Vi har även många års erfarenhet av ADHD-utredningar och behandlingar liksom vi har erfarna psykologer som kan hjälpa dig eller ditt barn eller ungdom med psykologstöd.

Integritetspolicy GDPR och Miljöpolicy

All kommunikation med och dokumentation om våra patienter sker i system som tillhandahålls av Regions Stockholm eller är kopplade till Region Stockholm och bakom deras säkerhetssystem. www.sll.se

All journalföring och patientregistrering sker i journalsystemet TakeCare som tillhandahålls av Region Stockholm. Intern kommunikation kring patienter sker bara i TakeCare. Telefon- och videosamtal sköts via TeleQ som är kopplat till och bakom TakeCare. Adressuppgifter hämtas i Folkbokföringsregistret via TakeCare. Inga andra digitala register över patienter eller journalhandlingar finns annat än dem som ligger i TakeCare eller TeleQ. Kontakt med mottagningen kan även ske via 1177. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas inom vården.  www.1177.se.
Vi kommunicerar inte med eller kring patienter via mail.

Miljöpolicy:

Vi som arbetar här

Vi som arbetar på Barnläkarna i Täby och Vallentuna BUMM är barnläkare, barnpsykiater och barnsjuksköterskor med många års erfarenhet av barnsjukvård och hälsovård. Vi har arbetat både på barnsjukhusen i Stockholm, andra BUMM-mottagningar neonatalavdelningar, BVC, BUP och skolhälsovård. Vi har även blivande allmänläkare och barn- och ungdomspsykiatri som arbetar under handledning av oss. Det förekommer även att vi har läkar- och sjuksköterskestuderande på besök och som i så fall gärna vill vara med på besöken.

Emma_sv.jpg

Emma

Verksamhetschef

Elena_Khorami.jpg

Elena

Vice verksamhetschef

Barnläkare

Marianne_Andersson.jpg

Marianne

Enhetschef

Barnsjuksköterska

Annika_Anderby.jpg

Annika

Administratör

Anders_Bjerg_Backlund.jpg

Anders

Barnläkare

Allergolog

Hans.jpg

Hans

Barnläkare

Docent

Joanna_Ramirez_Marlakc.jpg

Joanna

Barnläkare

Maja.jpg

Maja

Barnläkare

Michaela.jpg

Michaela

Barnläkare

Sandra_Tedner.jpg

Sandra

Barnläkare

Allergolog

Angelika.jpg

Angelika

Barnpsykiater

Marta_Coelho.jpg

Marta

Barnpsykiater

Anna.jpg

Anna

Barnsjuksköterska

Elaine.jpg

Elaine

Barnsjuksköterska

Ellionor.jpg

Elllionór

Barnsjuksköterska

Helena.jpg

Helena

Barnsjuksköterska

Jessica_Bjork.jpg

Jessica

Barnsjuksköterska

Specialist astma/allergi

Lisa.jpg

Lisa

Sjuksköterska

Emelie.jpg

Emelie

Sjuksköterska

(Föräldraledig)

Miljöcertifiering

Diplom_BarnlakarnaTaby_2023-03-29.jpg

Arbetsplats-certifiering

Great Place To Work.png
1588071587.03.png

Mottagningen bidrar även till Bris med 10 000 kr per år. Bidra du också till Bris - Barnens rätt i Samhället. www.bris.se

bottom of page