Psykolog.jpg
Psychology.png

Psykolog
Förändringar i Första linjen mot psykisk ohälsa barn/unga

Vi har under flera år i samarbete med Inside Team kunnat erbjuda högt kvalificerad psykologhjälp inom ramen för Första Linjens psykiatri barn/unga. Efter ett beslut i Region Stockholm kommer dock vårt och alla andra BUMMars Första Linjen-uppdrag att upphöra 22-05-31 i sin nuvarande form. Fram till dess gäller nuvarande regler. 

 

Detta gäller från och med 22-06-01:  

 

Barn/unga 6-17 år 

Barn och ungdomar i åldrarna 6-17 år som är inskrivna i BUMMs medicinska verksamhet (somatiska besvär eller ADHD) kan fortsatt erhålla psykologstöd i vår verksamhet.  

Övriga barn och ungdomar hänvisas att söka till den vårdcentral/HLM de hör till för hjälp inom Första Linjen.  

 

Barn 0-5 år 

Barn 0-5 år samt deras föräldrar är fortsatt välkomna att söka psykologstöd i vår verksamhet. BVC samt andra vårdgivare är välkomna att remittera till Inside Team för psykologstöd för dessa barn och deras föräldrar. 

 

Om det vid dessa besök framkommer att besvären snarare ligger inom ett annat område så remitterar psykologerna för en sådan bedömning t ex till BUMM eller BUP.

Ni kan söka våra psykologer genom att ringa oss på 08-650 90 65.