Psykolog.jpg
Psychology.png

Psykolog

- Första linjen mot psykisk ohälsa hos barn och unga

Vi tar emot för psykologbesök för olika typer av besvär som ligger inom måttlig psykisk ohälsa. Det är InsideTeam som sköter den här mottagning och de har mottagningen på Kungstensgatan nära Odenplan och nu även i nya lokaler i Täby på Esplanaden 9 på plan tre nära våra lokaler. Första besöket till psykolog görs vanligen via video-länk.

 

Typiska besvär som ni kan söka för kan vara:

  • Barnet/ungdomen har tecken på eller uttrycker oro eller ångest

  • Fobier

  • Gränssättning

  • Konflikter med kamrater eller i familjen

  • Lättare nedstämdhet

  • Oro för ert barns/ungdoms mående

  • Oro för ert barns/ungdoms beteende allmänt

  • Prestationsångest

  • Problem med samspel med andra barn/ungdomar

  • Sömnsvårigheter

 

Om det vid dessa besök framkommer att besvären snarare ligger inom ett annat område så remitterar psykologerna för en sådan bedömning t ex till BUMM eller BUP.

Ni kan söka våra psykologer genom att ringa oss på 08-650 90 65.