top of page
Barnmedicin.jpg
HealthIcon.png

Barnmedicin

Ni kan kontakta oss för besök till barnläkare eller barnsjuksköterska på telefon 08-400 773 00. Från och med 1 juni 2022 krävs remiss för alla barn över 6 månader. All legitimerad vårdpersonal kan remittera ert barn till oss, dvs t ex husläkare, skolläkare, distriktsköterska, skolsköterska, BVC-sköterska psykolog, logoped med fler.

Även t ex BUP och akutmottagningarna skickar remisser till oss för bedömning, utredning och uppföljning.

Remiss skickas elektroniskt i journalsystemet TakeCare eller till postadressen.

Vi tar enbart emot remisser som följer handläggning enligt VISS.

 

Vi gör alla typer av utredningar och behandlingar som kräver barnläkare och/eller barnsjuksköterskekompetens, men som inte kräver sjukhusets resurser. Exempelvis utreder och behandlar vi:

 • allergi

 • astma

 • eksem

 • obesitas

 • huvudvärk

 • oro

 • magbesvär

 • tillväxt och pubertetsstörningar,

 • utvecklingsbedömningar

 • … och mycket mer.

 • Våra barnsjuksköterskor har även daglig rådgivning per telefon.

Vi erbjuder även besök till barnsjuksköterska för t ex:

 • allergikontroller med pricktest

 • astmakontroller med spirometri

 • eksem och smörjskola

 • för instruktion av hur t ex adrenalinspruta skall ges vid akuta allergiska besvär eller annan medicin
  Ni kan även titta på www.medicininstruktioner.se

 • kiss och avföringsbesvär

 • obesitas

 

bottom of page