Barnmedicin.jpg
HealthIcon.png

Barnmedicin

Ni kan kontakta oss för besök till barnläkare eller barnsjuksköterska på telefon 08-400 773 00. Det behövs inte remiss men vi prioriterar problem som inte kan handläggas hos husläkaren, och vi prioriterar yngre barn.

Er husläkare, skolläkare eller BVC-sköterska eller läkare är välkommen att skicka remiss till oss. Även t ex BUP och akutmottagningarna skickar remisser till oss för bedömning, utredning och uppföljning.

Remiss skickas elektroniskt i journalsystemet TakeCare eller till postadressen.

 

Vi gör alla typer av utredningar och behandlingar som kräver barnläkare och/eller barnsjuksköterskekompetens, men som inte kräver sjukhusets resurser. Exempelvis utreder och behandlar vi:

 • allergi

 • astma

 • eksem

 • fetma

 • huvudvärk

 • oro

 • magbesvär

 • tillväxt och pubertetsstörningar,

 • utvecklingsbedömningar

 • … och mycket mer.

 • Våra barnsjuksköterskor har även daglig rådgivning per telefon.

Vid ett besök försöker vi göra klart så mycket av utredningen som det går. Detta kan innebära att vi gör pricktest och/eller spirometri direkt vid besöket, eller beställer provtagning som kan utföras direkt om det går. På mindre barn eller svårstuckna barn kan vi erbjuda provtagning som utförs av våra erfarna barnsjuksköterskor med erfarenhet från arbete på neonatalavdelning. Om detta inte kan ske direkt så bokar vi ett separat besök till sjuksköterska för detta.

 

Ni kan även boka besök till våra barnsjuksköterskor för t ex:

 • allergikontroller med pricktest

 • astmakontroller med spirometri

 • eksem och smörjskola

 • för instruktion av hur t ex adrenalinspruta skall ges vid akuta allergiska besvär eller annan medicin
  Ni kan även titta på www.medicininstruktioner.se

 • kiss och avföringsbesvär

 • svårstuckna barn

 • övervikt och fetma